Gå vidare till innehåll

Alltid fri frakt | 30 dagar öppet köp | Klarna 30 dagar

Sommarrean är i full gång!

  Allmänna Villkor


  1. ALLMÄNT
  1.1
  Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via GroomEasy,(”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och GroomEasy. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om GroomEasy framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

  1.2
  För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. GroomEasy accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. GroomEasy förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

  1.3
  GroomEasy reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. GroomEasy har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer GroomEasy naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan GroomEasy fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. GroomEasy ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

  2. AVTAL OCH BESTÄLLNING
  2.1
  För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt GroomEasy:s Integritetspolicy

  2.2
  Ett avtal om köp ingås först när GroomEasy bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från GroomEasy per e-post. GroomEasy uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med GroomEasy:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av GroomEasy. Om beställningen återkallas så kommer GroomEasy att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

  3. KUNDUPPGIFTER MM.
  3.1
  När Du genomför en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om GroomEasy:s behandling av personuppgifter finns i GroomEasy integritetspolicy.

  3.2
  Du åtar dig att se till att ingen annan gör beställningar med dina personuppgifter eller bankkort. Du ska omgående anmäla till GroomEasy om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till dina personuppgifter och bankkort. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina uppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

  4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING
  4.1
  Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

  4.2
  Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. GroomEasy har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av GroomEasy. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan GroomEasy eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. GroomEasy förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

  5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN
  GroomEasy kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av GroomEasy i samband med kampanjen. GroomEasy förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

  6. LEVERANS OCH TRANSPORT
  6.1
  Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Mer information om GroomEasy:s leverans av varor och villkor för leveransen finner du på vår sida "Frakt och returer".

  6.2
  Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 60 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

  6.3
  Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har GroomEasy rätt att debitera dig en avgift på 199 kr

  7. ÅNGERRÄTT
  7.1
  Vid köp av varor på Sajten gäller normalt sätt 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning, men vi har valt att utöka detta till 30 dagar. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela GroomEasy detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

  7.2
  Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

  (a)
  varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

  (b)
  varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar); eller

  (c)
  ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

  7.3
  I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

  7.4
  Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till GroomEasy. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

  7.5
  Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till GroomEasy. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Om varan inte returneras i godtagbart skick har GroomEasy rätt att ta ut en kostnad för hantering av osäljbar produkt. Returer ska göras till GroomEasy enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten..

  7.6
  När Du ångrar ditt köp betalar GroomEasy tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som GroomEasy erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har GroomEasy rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

  7.7
  GroomEasy betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

  7.8
  Tyvärr har vi upptäckt att det finns ett oroväckande beteende hos vissa kunder där man systematiskt beställer varor och sedan returnerar nästan allt, vilket både är dåligt för miljön och kostsamt att hantera. Det kan även handla om att vi misstänker att varor returnerats efter användning eller någon annan form av bedrägeri. Om vi upptäcker den här typen av beteenden så förbehåller vi oss rätten att stänga av en kund. Avstängningen är inte tidsbegränsad. Precis som vanligt ingår vi ett avtal först när vi har skickat ett mejl med orderbekräftelse och kvitto. En avstängning händer inte slumpmässigt, och inte vid enskilda fall/tillfällen. Det är baserat på många olika faktorer i kunds beteende, som bland annat: antal köp, antal returer, order- och retursammansättningen, hur man använder/missbrukar fri leverans och retur, försenade returer och påstått saknade varor/returer/leveranser.

  8. GARANTI OCH REKLAMATION
  8.1
  Vissa av GroomEasy:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

  8.2
  Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta GroomEasy så snart som möjligt, dock senaste 30 dagar efter du mottagit din order. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

  8.3
  GroomEasy står ej för returfrakten.

  8.4
  När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer GroomEasy att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. GroomEasy strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att GroomEasy mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. GroomEasy förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer GroomEasy riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

  9. LÄNKAR
  GroomEasy kan länka till andra webbplatser som ligger utanför GroomEasy:s kontroll, och webb-platser utanför GroomEasy:s kontroll kan länka till Sajten. Även om GroomEasy försöker säkerställa att GroomEasy enbart länkar till webbplatser som delar GroomEasy:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är GroomEasy inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

  10. FORCE MAJEURE
  GroomEasy ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som GroomEasy inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar GroomEasy dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och GroomEasy rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

  11. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN
  GroomEasy förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att GroomEasy har informerat dig om ändringarna. GroomEasy rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

  12. OGILTIGHET
  Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

  13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
  13.1
  Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med GroomEasy kundtjänst.

  13.2
  Om tvist ej kan lösas i samförstånd med GroomEasy kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

  Vid eventuell tvist följer GroomEasy beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

  13.3
  Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

  Alltid fri & spårbar frakt

  Du följer tryggt ditt paket hela vägen fram till din dörr. Upp till 30 dagars leveranstid.

  Älskad av tusentals kunder

  Gör som dem och se hur enkel duschen kan bli!

  30 Dagars Ångerrätt

  Vi är så säkra på att du kommer älska din GroomEasy att vi erbjuder 30 dagar ångerrätt.